Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmb.pl

Elementor #1345

Tomasz Zalewski
dyrektor ds. marketingu
tel. +48 607 731 725
e-mail: tomasz.zalewski@ppmb.pl

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE S.A.
ul. Bagno 2C, lok. 241, 00-112 Warszawa
Oddział w Niemcach
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce
www.ppmb.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000052321, NIP: 7131786654, REGON: 430672590, Kapitał zakładowy: 9.088.000,00 PLN, wpłacony w całości.

Niniejsza wiadomość może zawierać poufną i prawnie zastrzeżoną korespondencję między naszą Firmą i Klientem. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem – informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo, a jej przeglądanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W przypadku otrzymania wiadomości wysłanej omyłkowo prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy wiadomości i wykasowanie oryginału.

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych są dostępne pod adresem: www.ppmb.pl

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmb.pl