Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmb.pl

Produkcja silikatu

Produkcja silikatu

W przemysłowej produkcji cegieł i bloczków silikatowych UNISIL, piasek (głównie piasek kwarcowy) i wapno palone (tlenek wapnia) miesza się w stosunku ok. 10:1 z dodatkiem wody i umieszcza w reaktorach. Tam następuje reakcja wapna palonego z wodą (gaszenie wapna) i powstaje wodorotlenek wapnia (wapno gaszone). Następnie mieszanka jest kierowana na prasy, które pod ciśnieniem ok. 200 bar formują wyroby – cegły i bloczki silikatowe. Surowe wyroby mają jeszcze niską wytrzymałość. Dlatego są dostarczane do urządzeń hartujących – autoklawów. Po załadunku autoklawów wyrobami wpuszczana jest para wodna o ciśnieniu 14-16 bar i temperaturze ok. 200 oC. Proces trwa ok 4-8 godzin.
W autoklawie para wodna aktywizuje krzemionkę z piasku, która dzięki temu może reagować z wapnem. Powstają wówczas wysokowytrzymałościowe, złożone krzemiany wapniowe, np. tobermoryt, fazy CSH, które nadają właściwą wytrzymałość wyrobom. Po zakończeniu procesu hartowania wyroby silikatowe UNISIL opuszczają autoklaw, są studzone, pakowane i mogą już być stosowane do murowania.

UNISIL jako materiał ekologiczny: nie zanieczyszcza środowiska naturalnego  zarówno w trakcie jego użytkowania w procesie recyklingu

Wyjątkowe właściwości użytkowe silikatu UNISIL stanowią niewątpliwą zaletę w budownictwie. Jednak same właściwości fizyczne silikatów to niejedyny powód, dla którego są one aż tak popularne w wysoko rozwiniętych gospodarkach Europy Zachodniej. Silikat nie bez powodu nazywany jest potocznie “białą cegłą”. Swój biały kolor silikat zawdzięcza naturalnej czystości surowców. Do produkcji silikatu UNISIL używamy wyłącznie naturalnego piasku, naturalnego wapna oraz wody.

Dzięki temu, że do produkcji silikatu nie są dodawane żadne domieszki, modyfikatory, w tym w szczególności szkodliwe dla ludzkiego zdrowia substancje chemiczne, produkowany przez firmę PPMB Niemce S.A. silikat pod marką UNISIL jest produktem w 100 % ekologicznym. W praktyce oznacza to, że jego zastosowanie w budownictwie ma pozytywny wpływ na warunki klimatyczne wewnątrz pomieszczenia. Ponadto uzyskany przez dodatek wapna odczyn zasadowy powoduje, że silikat posiada wysoką odporność na korozję biologiczną – zapobiega rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej.​

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmb.pl