RODO

Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam Państwo przekazują, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.
Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. z siedzibą w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.
Mogą się Państwo skontaktować z nami:
– listownie – na adres: ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce,
– e-mailem – na adres: sekretariat@ppmb.pl,
– telefonicznie – na numer: 81 756 44 00.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm).

Dokumenty

Przewodnik ochrony danych
Polityka prywatności