Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmb.pl

Kruszywa

Inne Kruszywa

Inne Kruszywa

Informacje ogólne

Nasza kopalnia posiada złoża surowców typowo piaskowych, niemniej w trakcie procesu uszlachetniania powstaje nadziarno, które również znajduje zastosowanie. Najlepsze frakcje żwirowe są płukane powtórnie i nadają się do zastosowania w betonach. Pozostałe grubsze frakcje są wykorzystywane bezpośrednio do zastosowań pomocniczych drogowych. 

Żwir wielofrakcyjny 2 - 8 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Zastosowanie:

do produkcji betonu towarowego, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.

Mieszanka kwarcowo węglanowa frakcja 8 – 32 mm

Zastosowanie:

do stabilizacji dróg gruntowych o małych obciążeniach i małym natężeniu ruchu.

Mieszanka kwarcowo węglanowa frakcja 32 – 100 mm

Zastosowanie:

do uzupełniania dużych ubytków w drogach gruntowych, do stabilizacji dróg gruntowych o małych obciążeniach i małym natężeniu ruchu.

Mieszanka kwarcowo węglanowa frakcja > 100 mm

Zastosowanie:

powierzchniowe umacnianie skarp, nasypów, uzupełnianie dużych ubytków w drogach gruntowych.

Kamień mieszany > 100 mm

Zastosowanie:

do dekoracji ogrodów, do małej architektury.

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmb.pl