Kruszywa

Inne Kruszywa

Nasza kopalnia posiada złoża surowców typowo piaskowych, niemniej w trakcie procesu uszlachetniania powstaje nadziarno, które również znajduje zastosowanie. Najlepsze frakcje żwirowe są płukane powtórnie i nadają się do zastosowania w betonach. Pozostałe grubsze frakcje są wykorzystywane bezpośrednio do zastosowań pomocniczych drogowych.

Zapytaj o cenę

Iwona Bolek

Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw

669 808 010
i.bolek@kruszywa-niemce.com.pl

Przejdź do oficjalnej strony Kruszywa Niemce

Żwir wielofrakcyjny 2 – 8 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

zastosowanie

Do produkcji betonu towarowego, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.


pobierz

Informacje
techniczne

Mieszanka kwarcowo węglanowa frakcja 8 – 32 mm

zastosowanie

Do stabilizacji dróg gruntowych o małych obciążeniach i małym natężeniu ruchu.

Mieszanka kwarcowo węglanowa frakcja 32 – 100 mm

zastosowanie

Do uzupełniania dużych ubytków w drogach gruntowych, do stabilizacji dróg gruntowych o małych obciążeniach i małym natężeniu ruchu.

Mieszanka kwarcowo węglanowa frakcja > 100 mm

zastosowanie

Powierzchniowe umacnianie skarp, nasypów, uzupełnianie dużych ubytków w drogach gruntowych.

Kamień mieszany > 100 mm

zastosowanie

Do dekoracji ogrodów, do małej architektury.

Pozostała oferta kopalni

Piaski
kopalniane

Piaski
uszlachetnione

Piaski
suszone

Inne
kruszywa