Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmbniemce.pl

UNISIL – Uniwersalne Bloczki Silikatowe

Przeznaczenie

Element murowy cegła silikatowa 1 NF jest przeznaczona do wykonywania ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, ścian piwnic, słupów i kominów murowanych wentylacyjnych. Dla elementów mających kontakt z gruntem stosować zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Baza surowcowa

Cegła silikatowa 1 NF jest produkowana wyłącznie z piasku (ok. 89%), wapna palonego (ok. 8%) oraz wody (ok. 3%).

Właściwości techniczne

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)
250x120x65 mm
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie
20 N/mm2 (Mpa)
Izolacyjność akustyczna właściwa Rw (C,Ctr)
Nie badana
Gęstość brutto w stanie suchym
1810-2000 kg/m3
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10dry, unit, P2,
0,81 W/m*K
Odporność na zamrażanie-odmrażanie
F2 (50 cykli)
Substancje niebezpieczne
Nie występują
Masa elementu
3,5 kg
Liczba elementów na palecie
432 szt.
Orientacyjna masa palety z wyrobami
1530 kg
Zużycie na zaprawie tradycyjnej (szt./m2)
52 szt./m2

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmbniemce.pl