Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmb.pl

Kruszywa

Piaski uszlachetnione

Piaski uszlachetnione

Informacje ogólne

Część wydobywanych przez nas piasków kopalnianych kierowana jest do procesu uszlachetniania. Proces uszlachetniania piasków polega na wypłukaniu z nich zanieczyszczeń i segregacji na poszczególne frakcje. W stanie wilgotnym, bezpośrednio po hydrosegregacji, mają zastosowanie do produkcji wszelkiego rodzaju betonów, zapraw murarsko-tynkarskich,  drobno- i wielkowymiarowych wyrobów betonowych prefabrykowanych. Są składnikiem mas bitumicznych stosowanych do nawierzchni dróg i lotnisk.

Piasek uszlachetniony 0-0,5 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Zastosowanie:

do wykonywania tynków, produkcji suchych mieszanek, zapraw murarskich, tynkarskich, klejów i mas samopoziomujących, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.

Piasek uszlachetniony 0,5-2 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Zastosowanie:

do wykonywania posadzek – miksokretem, do produkcji betonu towarowego, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Zastosowanie:

do produkcji betonu towarowego, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do MMA PN-EN 13043 wilgotny

Zastosowanie:

do produkcji mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do piaskownic z atestem PZH wilgotny

Zastosowanie:

piaskownice, obiekty sportowe.

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmb.pl