Kruszywa

Piaski uszlachetnione

Część wydobywanych przez nas piasków kopalnianych kierowana jest do procesu uszlachetniania. Proces uszlachetniania piasków polega na wypłukaniu z nich zanieczyszczeń i segregacji na poszczególne frakcje. W stanie wilgotnym, bezpośrednio po hydrosegregacji, mają zastosowanie do produkcji wszelkiego rodzaju betonów, zapraw murarsko-tynkarskich, drobno- i wielkowymiarowych wyrobów betonowych prefabrykowanych. Są składnikiem mas bitumicznych stosowanych do nawierzchni dróg i lotnisk.

Zapytaj o cenę

Iwona Bolek

Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw

669 808 010
i.bolek@kruszywa-niemce.com.pl

Przejdź do oficjalnej strony Kruszywa Niemce

Piasek uszlachetniony 0-0,5 mm do betonu
PN-EN 12620 wilgotny

zastosowanie

Do wykonywania tynków, produkcji suchych mieszanek, zapraw murarskich, tynkarskich, klejów i mas samopoziomujących, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.


pobierz

Informacje
techniczne

Piasek uszlachetniony 0,5-2 mm do betonu
PN-EN 12620 wilgotny

zastosowanie

Do wykonywania posadzek – miksokretem, do produkcji betonu towarowego, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.


pobierz

Informacje
techniczne

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do betonu
PN-EN 12620 wilgotny

zastosowanie

Do produkcji betonu towarowego, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.


pobierz

Informacje
techniczne

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do MMA
PN-EN 13043 wilgotny

zastosowanie

Do produkcji mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.


pobierz

Informacje
techniczne

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do piaskownic z atestem PZH wilgotny

zastosowanie

Piaskownice, obiekty sportowe.


pobierz

Informacje
techniczne

Pozostała oferta kopalni

Piaski
kopalniane

Piaski
uszlachetnione

Piaski
suszone

Inne
kruszywa