Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmb.pl

Kruszywa

Piaski suszone

Piaski suszone

Informacje ogólne

Część produkowanych przez nas piasków uszlachetnionych podlega dalszym specjalistycznym obróbkom. Piaski uszlachetnione po wysuszeniu i ponownym przesianiu na wysokiej jakości separatorze mają zastosowanie do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych. Ponadto są stosowane do produkcji suchych zapraw i klejów budowlanych. W osłonie miotły wodnej używane są do piaskowania – od warsztatów mechanicznych po obiekty stalowe i żelbetowe budownictwa drogowo-mostowego. Suszone piaski kwarcowe mają zastosowanie jako wypełniacze boiskowej sztucznej trawy. Ponadto piaski i żwiry suszone i workowane mają wiele zastosowań domowych: do posypywania lodu, do akwariów, terrariów, kuwet, oczek wodnych, ścieżek ogrodowych, piaskownic.

Piasek filtracyjny 0,8 – 1,4 mm suchy PN-EN 12904 z atestem PZH

Zastosowanie:

do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, do oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych.

Piasek uniwersalny suchy frakcja 0,25 – 0,8 mm

Zastosowanie:

do piaskowania felg, karoserii, oczyszczania i matowania elementów metalowych, do czyszczenia zabytków, cegły oraz drobnych elementów.

Piasek uniwersalny suchy frakcja 0,8 – 1,4 mm

Zastosowanie:

do czyszczenia konstrukcji stalowych o wysokim stopniu skorodowania lub do piaskowania betonu.

Piasek uniwersalny suchy frakcja 0,8 – 2,0 mm

Zastosowanie:

do czyszczenia konstrukcji stalowych, dużych elementów budowlanych lub całych obiektów.

Mieszanka piaskowo-żwirowa 1,4 – 4,0 mm (na zamówienie)

Zastosowanie:

do wzmacniania podłoży betonowych posadzek, posypywania lodu, w akwariach, terrariach, do wypełniania kuwet, doniczek.

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmb.pl