Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmbniemce.pl

PPMB Niemce S.A.

Podstawowe informacje

Każdy, kto chociaż raz przejechał trasą z Lublina w stronę Białegostoku, prawdopodobnie zwrócił uwagę na znajdujący się przy drodze wylotowej z podlubelskiej miejscowości Niemce duży kompleks przemysłowy. To zakład należący do Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. (PPMB Niemce S.A.) oraz odległa o ok. 3 km od zakładu własna kopalnia piasku o powierzchni 55 ha, działająca w Spółce Zależnej PPMB Kruszywa Niemce S.A.

Jesteśmy jedną z większych firm produkujących materiały budowlane w Polsce.Działalność rozpoczęliśmy w 1972 roku. PPMB Niemce S.A. słynie z produkcji wysokiej jakości uniwersalnych bloczków silikatowych pod marką UNISIL. Uznanie w branży budowlanej zdobyliśmy dzięki dostarczaniu naszym kontrahentom produktów, w których utrzymujemy wypracowany przez lata niezmienny, najwyższy standard. Produkcja silikatów w PPMB Niemce S.A. sięga ok. 100 tys. m3 rocznie, co umieszcza nas w pierwszej piątce producentów silikatów w Polsce oraz daje nam drugie miejsce wśród firm silikatowych mogących pochwalić się w 100 % polskim kapitałem.

Dokąd zmierzamy?

Firma PPMB Niemce S.A. skupia swoje aktualne działania na promowaniu zastosowania silikatów jako materiału ściennego. Wierzymy w to, że stosowany powszechnie na rynkach Europy Zachodniej silikat jest najlepszym materiałem do wznoszenia ścian oraz stanowi przyszłość w budownictwie, zarówno jedno-, jak i wielorodzinnym. Silikaty, dzięki swoim specyficznych właściwościom, zdobywają bowiem coraz większe uznanie wśród klientów firmy PPMB Niemce S.A.

Infrastruktura zakładu w Niemcach

Dwie kompletne linie do produkcji wyrobów silikatowych.

Składają się z wspólnego, nowoczesnego węzła sporządzania mieszanki wapienno-piaskowej, dwu niezależnych linii formowania wyrobów z wysoko wydajnymi prasami ATLAS, oraz czterech najdłuższych w Polsce autoklawów, z których każdy hartuje jednocześnie 33 wózki z wyrobami silikatowymi.

Waga samochodowa.

Każdy proces produkcyjny rozpoczyna się od dostarczania surowców. Każda dostawa surowców do PPMB Niemce S.A., zarówno zewnętrzna, jak i z własnej kopalni piasku, jest ważona na specjalistycznej wadze samochodowej.

Magazyny surowca piasku 30 000 ton, magazyny wapna 2 000 ton

Posiadamy duże możliwości logistyczne i magazynowe dla surowców, które zapewniają nam nieprzerwaną produkcję w ciągu całego roku. Ostatnie zbiorniki operacyjne surowców są w zimie podgrzewane wysoko wydajnymi grzejnikami parowymi.

Zespół hal produkcyjnych 6000 m2

Pozwalają na dogodne i ergonomiczne rozmieszczenie poszczególnych maszyn i urządzeń (reaktory mieszanki), aby optymalnie wykorzystywać zdolności produkcyjne.

Zespół magazynów wyrobów gotowych o powierzchni 11 000 m2 pod suwnicami oraz 10 000 m2 placów dla wózków widłowych.

Tak duże zespoły magazynów wyrobów gotowych pozwalają na stałą produkcję, niezależnie od wahań rynkowego zapotrzebowania. Jednocześnie umożliwia to współpracę z bardzo dużymi odbiorcami, z zachowaniem elastycznego podejścia do ich dużych zamówień.

Laboratorium chemiczne oraz laboratorium działu kontroli jakości

Jakość dostarczanych na rynek przez firmę PPMB Niemce S.A. produktów jest stale nadzorowana. Wszystkie nasze surowce, zarówno z własnej kopalni piasku, jak też i zewnętrzne, oraz półprodukty, są badane codziennie w naszym laboratorium chemicznym.
Nasz flagowy produkt, uniwersalne bloczki silikatowe UNISIL, jest badany w naszym laboratorium kontroli jakości. Dzięki profesjonalnie zorganizowanemu procesowi produkcji możemy się z dumą pochwalić faktem, że ponad 99,5 % silikatów UNISIL spełnia najwyższe, europejskie normy jakościowe. Pozostałe 0,5 % produktów nie jest dopuszczane do sprzedaży. Produkowane przez PPMB Niemce S.A. silikaty UNISIL, dzięki swojej wybitnie niskiej wadliwości oraz właściwej eliminacji wadliwych sztuk w procesie kontroli jakości, od ponad 10 lat nie były ani razu przedmiotem reklamacji.

Kopalnia piasku

Na szczególną uwagę zasługuje odkrywkowy zakład górniczy – kopalnia piasku o powierzchni 55 ha, prowadzona w ramach Grupy PPMB Niemce S.A. przez spółkę zależną – Kruszywa Niemce S.A. Kopalnia piasku jest jednym z kluczowych elementów naszej infrastruktury. Dzięki temu, że sami wydobywamy piasek, możemy dobrać jego rodzaj do optymalnego zastosowania w produkcji silikatów. Wydobywany przez nas piasek jest bowiem głównym składnikiem budulcowym dla produkowanych pod marką UNISIL uniwersalnych bloczków silikatowych.

Oprócz zastosowania piasku na potrzeby własnej produkcji, oferujemy sprzedaż klientom zewnętrznym.
Nasze kruszywa mają zastosowanie w budownictwie ogólnym, drogowym oraz są doceniane wśród innych odbiorców.

więcej

Status firmy

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna
ul. Bagno 2 C lok. 241, 00-112 Warszawa
Oddział w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce k/Lublina
Oddział Energetyki Cieplnej w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce k/Lublina
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000052321, NIP: 713-17-86-654, REGON: 430672590
kapitał zakładowy: 3.608.800 PLN opłacony w całości

Statut PPMB Niemce S.A. – Akt Notarialny z dnia 24.06.2020 Repertorium A numer 2889 2020

Spółka zależna PPMB Niemce S.A.:
Kruszywa  Niemce  Spółka Akcyjna z siedzibą w Niemcach
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce k. Lublina
wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000405783, NIP: 713-308-30-23 , REGON: 061347905
kapitał zakładowy: 9 306 215,00 PLN,  opłacony w całości

Statut Kruszywa Niemce S.A. – Akt Notarialny z dnia 25.06.2020 Repertorium A numer 2895 2020

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmbniemce.pl