Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmbniemce.pl

Pliki do pobrania_old

Silikat UNISIL

Kruszywa

Piasek podsypkowy (zwykły) 0-2 mm PN-EN 13242

Piasek siany mechanicznie 0-2 mm PN-EN 12620

Piasek uszlachetniony 0-0,5 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Piasek uszlachetniony 0,5-2 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do MMA PN-EN 13043 wilgotny

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do piaskownic z atestem PZH wilgotny

Żwir wielofrakcyjny 2 - 8 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Katalogi techniczne

Katalog techniczny PPMB Niemce

Wytyczne wykonawcze PPMB Niemce

Wytyczne projektowe PPMB Niemce

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmbniemce.pl