Kruszywa

Piaski kopalniane

Wydobywane przez nas piaski kopalniane to piaski kwarcowe, geneza rzeczno-lodowcowa, czwartorzęd. Głównymi składnikami są ziarna kwarcu – bezbarwne, transparentne w przeważającej ilości. Niewiele mniej ziaren barwy mlecznej, czasami barwy żółtej. Podrzędnie występują ziarna skał magmowych i minerały ciemne.

Zapytaj o cenę

Iwona Bolek

Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw

669 808 010
i.bolek@kruszywa-niemce.com.pl

Przejdź do oficjalnej strony Kruszywa Niemce

Piasek podsypkowy (zwykły) 0-2 mm
PN-EN 13242

zastosowanie

Do wykonywania podsypek jako warstwy stabilizującej pod układane drogi, place, oraz zagęszczania i wyrównywania wykopów.


pobierz

Informacje
techniczne

Piasek przesiewany mechanicznie 0-2 mm PN-EN 12620

zastosowanie

Do produkcji betonu towarowego, zapraw murarskich oraz innych materiałów budowlanych.


pobierz

Informacje
techniczne

Pozostała oferta kopalni

Piaski
kopalniane

Piaski
uszlachetnione

Piaski
suszone

Inne
kruszywa