Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmb.pl

Kruszywa

Piaski kopalniane

Piaski kopalniane

Informacje ogólne

Wydobywane przez nas piaski kopalniane to piaski kwarcowe, geneza rzeczno-lodowcowa, czwartorzęd. Głównymi składnikami są ziarna kwarcu – bezbarwne, transparentne w przeważającej ilości. Niewiele mniej ziaren barwy mlecznej, czasami barwy żółtej. Podrzędnie występują ziarna skał magmowych i minerały ciemne.

Piasek podsypkowy (zwykły) 0-2 mm PN-EN 13242

Zastosowanie:

do wykonywania podsypek jako warstwy stabilizującej pod układane drogi, place, oraz zagęszczania i wyrównywania wykopów.

Piasek przesiewany mechanicznie 0-2 mm PN-EN 12620

Zastosowanie:

do produkcji betonu towarowego, zapraw murarskich oraz innych materiałów budowlanych.

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmb.pl