Kontrola jakości

Laboratorium badawcze

Laboratorium chemiczne oraz laboratorium działu kontroli jakości

Jakość dostarczanych na rynek przez firmę PPMB Niemce S.A. produktów jest stale nadzorowana. Wszystkie nasze surowce, zarówno z własnej kopalni piasku, jak też i zewnętrzne, oraz półprodukty, są badane codziennie w naszym laboratorium chemicznym.

Nasz flagowy produkt, uniwersalne bloczki silikatowe UNISIL, jest badany w naszym laboratorium kontroli jakości. Dzięki profesjonalnie zorganizowanemu procesowi produkcji możemy się z dumą pochwalić faktem, że ponad 99,5% silikatów UNISIL spełnia najwyższe, europejskie normy jakościowe. Pozostałe 0,5 % produktów nie jest dopuszczane do sprzedaży. Produkowane przez PPMB Niemce S.A. silikaty UNISIL, dzięki swojej wybitnie niskiej wadliwości oraz właściwej eliminacji wadliwych sztuk w procesie kontroli jakości, od ponad 10 lat nie były ani razu przedmiotem reklamacji.

Wybitnie niska wadliwość produktów

Codzienne kontrola jakości w laboratorium

Stały nadzór produkcji w fabrykach PPMB

Najwyższe
normy
jakościowe

Od ponad 10 lat brak zgłaszanych reklamacji

Dokładne badania na każdym etapie produkcji

Uniwersalne Bloczki Silikatowe