Beton towarowy

Wytwórnia betonu KRUSZYWA NIEMCE S.A. rozpoczęła działalność w lutym 2020 roku. Jest to nowoczesny węzeł betoniarski firmy ZREMB wyposażony w mieszarkę turbinową BT – 2250 o wydajności ok. 60 m3/godz. Dokładność realizacji receptur zapewnia komputerowe sterowanie procesem dozowania i mieszania przez system firmy SAUTER GMBH. Całość infrastruktury węzła betoniarskiego uzupełniają 4 zasieki operacyjne kruszyw o pojemności 35 m3 każdy, 3 zbiorniki na cement po 80 ton oraz duży magazyn kruszyw na hałdach.

Oferta

BETON ZWYKŁY według normy PN-EN 206+A1:2016-12

 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • C40/50

BETON SPECJALISTYCZNY

 • Beton posadzkowy
 • Beton mostowy
 • Beton wodoszczelny
 • Beton mrozoodporny
 • Pianobeton

STABILIZACJE wg normy PN-S-96012:1997

 • Rm = 1,5 MPa (0,5 – 1,5)
 • Rm = 2,5 MPa (1,5 – 2,5)
 • Rm = 5,0 MPa (2,5 – 5,0)

Na życzenie klienta produkujemy stabilizacje o wyższych klasach wytrzymałości Rm = 7,5 MPa, Rm = 10 MPa.

MIESZANKI ZWIĄZANE CEMENTEM wg normy PN-EN 14227-1:2013-10

 • C1,5/2
 • C2,5/3
 • C4/5
 • C6/8
 • C8/10

PODBUDOWY według normy PN-EN 206+A1:2016-12

 • C8/10 S1
 • C12/15 S1
 • C16/20 S1

PODSYPKI CEMENTOWO – PIASKOWE

 • 1:2
 • 1:4
 • 1:8

ZAPRAWY MURARSKIE (do bezpośredniego murowania) według normy PN-EN 998-2:2016-2

 • M5
 • M10
 • M15

Laboratorium

KRUSZYWA NIEMCE S.A. posiada własne laboratorium, gdzie systematycznie nadzorowana jest jakość produkowanych wyrobów. Użyte do produkcji surowce są dostarczane od sprawdzonych dostawców i mają niezbędne deklaracje właściwości użytkowych. Stabilność procesów produkcyjnych oraz wysoka jakość wytwarzanego asortymentu jest zapewniona dzięki wdrożonemu systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny zgodności 2+. To z kolei umożliwiło uzyskanie Krajowych Certyfikatów Zgodności ZKP: Nr 202-UWB-267 na „Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych” oraz Nr 202-UWB-281 na „Mieszanki związane cementem do zastosowań w konstrukcji dróg”. Dla każdego odbiorcy dostarczamy stosowne deklaracje właściwości użytkowych, dotyczące oferowanych przez nas betonów i mieszanek betonowych.