Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmb.pl

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późniejszymi zmianami) – Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w Sekretariacie Oddziału Spółki w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Wiceprezes Zarządu                                      Prezes Zarządu

 Andrzej Kurowski                                        Marek Moskal

 

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmb.pl